• กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AIR BLADE คาร์บู 2006, 2007 (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AKIRA YOUNG (RU120) (LEK CDI)
  1,450.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องยาว (LEK CDI)
  3,670.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องสั้น (LEK CDI)
  3,670.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI BEAT, LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  400.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI BEST 110 (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI BEST 125 (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI BOSS 175 (รุ่นแรก กล่องเดิมติดรถปลั๊กที่สองต้องมีเส้นเดียว ใช้กับกล่องของโรงงานที่มีปลั๊กเดียวได้) LEK CDI
  1,200.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI C 700, C 900, CUSTOM, POP, LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  200.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI CBR 150 R รุ่นแรก คาร์บู (LEK CDI)
  1,200.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI CLICK คาร์บู (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DASH (รุ่นเก่า) (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DREAM 125 (LEK CDI)
  720.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DREAM 99, LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  280.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DREAM EXCESS (C100P), LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  280.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DREAM NEW (C100N), LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  200.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI DREAM ดรีม, LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  200.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI FINO
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI FINO NEW (AF115S)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI HURRICANE (LEK CDI)
  280.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI ICON (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI KASE 130 (LEK CDI)
  720.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI KAZE 112,115,125
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI KR 150 RR รุ่นใหม่ แบบปลั๊ก (LEK CDI)
  1,200.00 ฿