นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการเคลม / คืนสินค้า


เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม  สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย ร้านค้าของ lekcdigroup.com  เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่นที่อยู่ใน Marketplace 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด

การเปลี่ยน คืน สินค้า  สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :

การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า

จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง

ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ