LEK CDI (เล็กซีดีไอ)

สินค้าทั้งหมด

 • กล่องไฟ ECU ECM CLICK 110 i รุ่นสอง (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM DREAM 110 i / DREAM SUPER CUB (2014) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM DREAM 110 i / DREAM SUPER CUB (2016) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM MSX 125 (2016) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿

กล่องซีดีไอ (ปลั๊ก)

 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AIR BLADE คาร์บู 2006, 2007 (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AKIRA YOUNG (RU120) (LEK CDI)
  1,450.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องยาว (LEK CDI)
  3,670.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องสั้น (LEK CDI)
  3,670.00 ฿

แผ่นชาร์จ

 • เร็กติไฟเออร์ แผ่นชาร์จ Rectifier CG 110, CG 125 (LEK CDI)
  80.00 ฿
 • เร็กติไฟเออร์ แผ่นชาร์จ Rectifier GTO, KR, VICTOR (LEK CDI)
  80.00 ฿
 • แผ่นชาร์จ เรกูเรเตอร์ Regulator A100 (LEK CDI)
  100.00 ฿
 • แผ่นชาร์จ เรกูเรเตอร์ Regulator AKIRA (RU110) (LEK CDI)
  200.00 ฿

ฟิลคอยล์

 • มัดไฟ ฟิลคอยล์ AIR BLADE
  700.00 ฿
 • มัดไฟ ฟิลคอยล์ BEAT
  800.00 ฿
 • มัดไฟ ฟิลคอยล์ BEST 110
  750.00 ฿
 • มัดไฟ ฟิลคอยล์ CB 150R (2018-2020)
  800.00 ฿