• กล่องไฟ ECU ECM CLICK 110 i รุ่นสอง (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM DREAM 110 i / DREAM SUPER CUB (2014) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM DREAM 110 i / DREAM SUPER CUB (2016) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM MSX 125 (2016) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM MSX 125 SF (2017) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM SCOOPY i (2013) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 110 i (2013) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 110 i (2017) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 110 i EVO ท่อตรง (2014) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 110 i ท่อลอด (2012) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 125 i (2012) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 125 i (2014) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM WAVE 125 i (2017) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU ECM ZOOMER X ซูมเมอร์ x (2014) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU SCOOPY i (2012) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU SCOOPY i (2014) (LEK CDI)
  1,480.00 ฿
 • กล่องไฟ ECU WAVE 110 i ท่อลอด (2011) (LEK CDI)
  1,150.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AIR BLADE คาร์บู 2006, 2007 (LEK CDI)
  890.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AKIRA YOUNG (RU120) (LEK CDI)
  1,450.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI ALFA (F) (LEK CDI)
  220.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 (AN90) MAX 100 (LEK CDI)
  220.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องยาว (LEK CDI)
  3,670.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI AX 1 250 กล่องเดิมติดรถ กล่องสั้น (LEK CDI)
  3,670.00 ฿
 • กล่องไฟ กล่องซีดีไอ CDI BEAT, LEK CDI, LEKCDI, เล็กซีดีไอ
  400.00 ฿